Flair Air Boeing 737-4K5 C-FLEN (msn 24769) (Beaches – 2013 Travel Agent Tour… Heading to Paradise!) MIA (Javier Rodriguez). Image: 921283.

 

"Beaches - 2013 Travel Agent Tour"

Copyright Photo: Flair Air Boeing 737-4K5 C-FLEN (msn 24769) (Beaches – 2013 Travel Agent Tour… Heading to Paradise!) MIA (Javier Rodriguez). Image: 921283.