Sinami (Global Air) (Mexico) Boeing 737-201 XA-UHZ (msn 21816) SCL (Alvaro Romero). Image: 909644.

Copyright Photo: Alvaro Romero.